top of page

SVARTOXIDERING

SVARTOXIDERING

Svartoxidering, (jettalisering eller blånering) är främst en dekorativ ytbehandling av stål. Det ger en djup, blå-svart färg och används på t.ex. verktygs-, maskin- och vapendetaljer. Den svartoxidering Danod AB utför sker i kokande lutsalt vid 140 grader C.

För att erhålla ett bättre skydd mot rost anoljas detaljerna. Mindre detaljer körs i trumma och större detaljer körs som hänggods.

FÖRDELAR

FÖRDELAR

Skydd mot rost
Dekorativt skikt
Låg friktion

 

bottom of page