TA KONTAKT:

Telefon: 0934-148 10

Mejl: info@danod.se

Hantverkargränd 2

915 31 Robertsfors

© 2020 by Danod AB

1/1

KVALITÉ & MILJÖ

MILJÖPOLICY

Våra kunder och övriga intressenter ska tydligt uppfatta att Danod AB värnar om den yttre och inre miljön. Vi skall ständigt sträva efter att förbygga och förbättra vårt miljöarbete och minska företagets påverkan på miljön samt följa aktuell lagstiftning och ställda myndigheters krav.

Vi avser att minska utsläppen till luft, mark och vatten och detta skapar vi genom att förbättra våra rutiner vad gäller avfallshantering och ökad miljömedvetenhet hos våra anställda. Vi skall långsiktigt utveckla produktionsprocesserna samt utveckla kunnande och engagemang hos personalen för maximalt goda arbetsinsatser både vad gäller inre och yttre miljö.

Kvalite och MiljÖ

Danod AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Klicka på länkarna för certifikatet i pdf.

9001

14001