top of page

KVALITÉ & MILJÖ

Kvalitetspolicy

Danod AB skall tillhandahålla tjänster som tillgodoser kundens uttalade och underförstådda behov och krav. Vi ska eftersträva nöjda kunder och kvaliten på våra produkter ska vara en väsentlig faktor till att kunden väljer Danod som leverantör. 

Vi arbetar med att ständigt förbättra våra ledningssystem samtidigt som vi ska förbättra företagets processer genom ett aktivt deltagande av företagets alla medarbetare. 

För att uppnå detta ska vi: 
 

  • Bemöta våra kunder på ett positivt och effektivt sätt.

  • Förvissa oss om kundernas behov och krav på produkterna.

  • Producera rätt kvalitet på varje line.

  • Arbeta med ständiga förbättringar.

Kvalite och MiljÖ

Danod AB är certifierade enligt SS-EN ISO 9001:2015 och SS-EN ISO 14001:2015.

Klicka på länkarna för certifikatet i pdf.

9001

14001

ISO 9001_2015 14001_2015-hems.jpg

MILJÖPOLICY

Våra kunder och övriga intressenter ska tydligt uppfatta att Danod AB värnar om den yttre och inre miljön. Vi skall ständigt sträva efter att förbygga och förbättra vårt miljöarbete och minska företagets påverkan på miljön samt följa aktuell lagstiftning och ställda myndigheters krav.

Vi avser att minska utsläppen till luft, mark och vatten och detta skapar vi genom att förbättra våra rutiner vad gäller avfallshantering och ökad miljömedvetenhet hos våra anställda. Vi skall långsiktigt utveckla produktionsprocesserna samt utveckla kunnande och engagemang hos personalen för maximalt goda arbetsinsatser både vad gäller inre och yttre miljö.

bottom of page