1/3

PASSIVERING

PASSIVERING

Passivering av aluminium är en kromfri, kemisk ytomvandlingsprocess där ett tunt skikt bildas. Beroende av badstyrka och behandlingstid kan man erhålla nyanser från nästan klar till kraftigt gul.

FÖRDELAR

Elektiskt ledande skikt
Bra grund och bättre vidhäftning vid lackering
Skydd mot korrosion